ArtACT

Een Europees project rond poëzie en ecologie

Poëziecentrum trekt mee aan het Europees klimaatbeleid met behulp van het nieuwe Europese poëzieproject ArtACT: poëzie en ecologie. ArtACT loopt van mei 2022 tot en met 2024. De vijf partnerlanden zijn Zweden, Spanje, Duitsland, België en Slovenië die het project coördineert.

Activistische vragen staan centraal binnen het project: Kan kunst de kiem voor verandering in zich dragen en de koers inzetten naar een andere richting? Via vijf verschillende multidisciplinaire praktijken onderzoeken de vijf partners de mogelijkheden.

Poëziecentrum kiest daarbij resoluut voor het thema ‘ecologie’ en werkt samen met de Klimaatdichters, een beweging die sinds 2020 uit 185 Vlaamse en Nederlandse woordkunstenaars bestaat die zich op hun manier willen inzetten voor het klimaat. We zullen onderzoeken wat de rol van poëzie kan zijn om het tij te keren en hoe we kunnen inspireren en mobiliseren. ​Via ArtACT wil Poëziecentrum de Klimaatdichters – een beweging van vrijwilligers – op een duurzame manier stimuleren en hun artistieke werk en urgente boodschap zichtbaar maken in de samenleving. De komende twee jaar ontwikkelen we verschillende projecten in Vlaanderen en Nederland.

Voor Poëziecentrum is de wisselwerking tussen kunst en samenleving belangrijk. Wij geloven dat woorden van dichters urgente zaken vangen in krachtige statements. Kunstenaars handelen en reageren in een wereld die snel verandert.

Met de steun van Creative Europe.

Voorbije evenementen