Documentatiemappen

De collectie van Poëziecentrum omvat meer dan 6000 documentatiemappen. De mappen zijn gewijd aan individuele dichters (Nederlandstalige en vertaalde), poëzieprijzen, poëziemanifestaties, …

De documentatiemappen bevatten zeer diverse materialen: knipsels uit Vlaamse en Nederlandse kranten en tijdschriften, folders, affiches, … Er komen voortdurend nieuwe mappen bij.

Tot 2021 was Poëziecentrum geabonneerd op de belangrijkste Vlaamse en Nederlandse dag- en weekbladen. Door de stijgende kosten zagen we ons genoodzaakt om die abonnementen toen stop te zetten. De aanvullingen gebeuren sindsdien ad hoc. 

Knipselmappen Nederlandstalige auteurs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Knipselmappen anderstalige auteurs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z