Collectie Ernst van Heerden

Het Poëziecentrum bezit de grootste collectie Zuid-Afrikaanse poëzie in de Nederlanden. De kern van deze collectie bestaat uit de nalatenschap van de Zuid-Afrikaanse dichter en academicus Ernst van Heerden. Wie meer wil weten over het ontstaan van de Collectie Ernst van Heerden, kan de tekst lezen die Prof. Wannie Carstens hierover geschreven heeft.

Het gaat om een zeer omvangrijke verzameling, die bijna de volledige Zuid-Afrikaanse poëzie (geschreven in het Afrikaans) omvat. Behalve individuele bundels en bloemlezingen, bevat de collectie ook een aantal kritische werken, cd's en cd-roms en een plakboek met recensies van Zuid-Afrikaanse dichtbundels.

De collectie bevat momenteel meer dan 1500 volumes en wordt nog steeds aangevuld. Een deel van de collectie is al beschikbaar via de nieuwe catalogus die in mei 2018 in gebruik werd genomen.

We willen iedereen bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de verdere uitbouw van deze collectie: Prof. Wannie Carstens  van de Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) die sedert 1998 namens Die PUK-Kanselierstrust fondsen ter beschikking gesteld heeft tot 2020 en het ATKV die die rol vanaf 2023 overneemt (Gerrie Lemmer en Karien Brits); Eddington Esterhuizen van Protea Boekwinkel in Pretoria die de aanvulling van de Ernst van Heerden-collectie plichtsbewust en met groot enthousiasme  coördineert; Uitgeverij Protea (in het bijzonder dr. Nicol Stassen), NB-uitgevers en Naledi Uitgewers (in het bijzonder Johan Coetzee) ondersteunen de verdere uitbouw van deze collectie actief.
Sedert 2018 zijn prof. Phil van Schalkwyk en prof. Adri Breed namens de Noordwes-Universiteit (Vakgroep Afrikaans en Nederlands) als coördinatoren bij het project betrokken."