Collectie Max Verhart

De haikubibliotheek ontstond uit samenvoeging van de collectie van Max Verhart en de nagelaten haikuboeken (en verwante publicaties) van haikudichter W.J. van der Molen (1923 – 2002). Later werd er nog een kleine nagelaten collectie aan toegevoegd. Nog weer later werd een vrij omvangrijk deel aangekocht van de nagelaten haikuboekenschat van Wanda Reumer (1915-2006), eerste voorzitter van de Haiku Kring Nederland. Door schenkingen, ruiltransacties en aankopen groeide en groeit de collectie verder. Inmiddels vullen zo’n 1500 titels ruim vier boekenkasten, totaal zo’n vijftien meter boekenplank.

Hoofdzaak zijn Nederlandstalige uitgaven, maar ook de collectie ‘buitenland‘ is aanzienlijk. Er zitten oude en recente publicaties in, klassieke en moderne, boeken en tijdschriften, uitgaven van uitgevers en uitgaven in eigen beheer – kortom het breedst denkbare scala. 

De collectie is wellicht de grootste van zijn soort in ons taalgebied. Zorgelijk was dan ook dat deze bijzondere verzameling weer uiteen kon vallen, omdat zij beheerd wordt door een sterfelijk individu. Daarom werd gezocht naar een niet persoonsgebonden beheerder. Het contact met het Poëziecentrum vzw in Gent leidde tot het beoogde resultaat. Vastgelegd werd ook dat, mocht het voortbestaan van het Poëziecentrum in het geding raken, het uiterste zal worden gepoogd om de haikucollectie in zijn geheel elders onder te brengen.

De collectie Max Verhart werd in 2016 opgenomen in Poëziecentrum.

Max Verhart

Max Verhart (1944) was sinds begin jaren ’80 gefascineerd door haiku’s. In 1982 werd hij lid van Haiku Kring Nederland en in 2000 van de Amerikaans Haiku Society. Van 1999 tot 2003 was hij voorzitter van de Haiku Kring Nederland.  In de jaren 2004 tot en met 2009 was hij hoofdredacteur Nederland van het Nederlands/Vlaamse haikutijdschrift Vuursteen, waarin hij ook nadien bleef publiceren.  Sedert 2003 maakte hij deel uit van de redactie die de jaarlijks in de Verenigde Staten verschijnende Red Moon Anthology samenstelt. In 2005 begon hij zijn (hobby)uitgeverij ’t schrijverke. Vanaf 2007 was hij assistent-redacteur/Europees correspondent van het Amerikaanse tijdschrift Modern Haiku. In 2010 richtte hij samen met Klaus-Dieter Wirth, Norman Darlington en Marlène Buitelaar het meertalige haiku-tijdschrift Whirligig op.

Max verhart publiceerde ook verschillende haikubundels. Onder meer: Zijn met wat is (1993), Een beetje adem (1999), Some breath (1999) (Engels) en het tweetalige geen woord teveel / not a word too much (2000). Zijn werk verscheen ook in tal van bloemlezingen en tijdschriften zowel in het Nederlands als in andere talen.