Wanneer hij dit schrijven van een heel leven heeft voltooid

Bloemlezing - In het kader van europalia.china werden vijf Chinese dichters uitgenodigd om te participeren in deze bloemlezing: Ye Yanbin, Shu Cai, Wang Jaixin, Lan Lan en Yan Jun. De dichters kozen zelf vijf gedichten uit. De dichters zijn totaal verschillend qua leeftijd, achtergrond, poëzie. Zij zijn niet dé vertegenwoordigers van het huidige Chinese poëzielandschap, maar ze schetsen door hun verscheidenheid wel een brede en daarom interessante poëziescène.

Ye Yanbin (1948) is de oudste van de vijf. Zijn poëtische taal is klaar en vaak voorkomende thema's in zijn werk zijn China, het moederland en de geschiedenis ervan.

Wang Jiaxin (1957) wordt beschouwd als een van de vertegenwoordigers van de tweede generatie dichters na de Culturele Revolutie (1966 - '76). In de jaren negentig verbleef hij lange tijd in Europa en Amerika, maar steeds keerde hij naar China terug.

Shu Cai (1965) is pas op latere leeftijd beginnen schrijven, toen hij begin jaren negentig als diplomaat in Senegal woonde en werkte. Shu Cai is zeer begaan met de structuur, de vorm van taal en het proces van vertalen.

Lan Lan (1967) is de enige vrouw in de bloemlezing. Ze wordt in China officieel beschouwd als een van de meest invloedrijke dichters.

Yan Jun (1973) is de jongste van de vijf en tevens ook de meest experimentele dichter. Zijn werk werd in een artikel in het tijdschrift Het trage vuur omschreven als "decadent en arrogant, of juist idealistisch - nuchter en aards, direct ongezeglijk en zonder aanspraak op een status van verhevenheid".

Dit project is een realisatie van europalia.china, Het trage vuur en Poëziecentrum.

Auteur/samensteller Ye Yanbin, Wang Jiaxin, Yan Jun, Shu Cai en Lan LanJaar 2009Pagina's Prijs € 17,50 ISBN 978 90 5655 344 9Type Paperback

Specificaties

Publicatiedatum:

Categorie: Bloemlezing Vertaalde poëzie