In het hart van het hart van de schrijn - Anne Kawala

In het hart van het hart van de schrijn bevindt zich een gouden reliekschrijn. Die is het uitgangspunt voor een waaier van historische verkenningen rond het object zelf, de context waarin het gemaakt is en de vrouw wier gebalsemde hart er ooit in bewaard werd: Anna van Bretagne, in de Franse geschiedenisboeken doodgezwegen, door de Bretons vereerd. In het hart van het hart van de schrijn plaatst zich tussen deze twee historiografische uitersten en vult de leemte met gedichten die evenzovele verhalen vertellen van vrouwen, moeders en zusters, die door de geschiedschrijving onmondig zijn gemaakt, zoals dat ook met heksen en begijnen is gebeurd. De gedichten zijn aanvankelijk geschreven om in het Musée Dobré (Nantes), waar de reliekschrijn zich bevindt, te worden voorgelezen. Ze ontlenen hun oraliteit aan de middeleeuwse poëzie maar ook aan de repetitieve structuren van de Arabische poëzie, verwijzend naar de praktijk van het uitnemen van het hart, die zijn oorsprong vindt in de kruistochten.

Anne Kawala (1980) is opgeleid aan de kunstacademie. Ze publiceert en treedt op sinds 2007. Ze werkt regelmatig samen met podiumkunstenaars en geeft workshops aan studenten op kunstopleidingen.

Recensies van In het hart van het hart van de schrijn

De briljante Nederlandse vertaling van 46 representatieve gedichten is van Kim Andringa. [...] Een speciale leeservaring van niet-courante poëzie en voor elke lezer een individuele happening. Zeer instructieve 'noten' sluiten de bundel af. Verzorgde uitgave. Originele Franse bundel heeft veel weerklank gevonden.

Vertaling  Kim Andringa
Uitgave: PoëzieCentrum/Terras/Perdu
Publicatiejaar: 2019
Pagina's: ca. 96
Paperback | Afmeting: 14 x 21 cm
ISBN 978 90 5655 168 1
Prijs: ca. € 20

Specificaties

Publicatiedatum:

0p.

Categorie: Vertaalde poëzie