Haiku 2 - Herman Van Rompuy

Haiku is voor Herman Van Rompuy, voorzitter van de Raad van Europese regeringsleiders en staatshoofden, meer dan een versvorm. ‘Haiku’, schrijft hij in zijn Woord Vooraf bij de tweede bundel die hij publiceert bij Poëziecentrum, ‘verandert uw leven niet, maar omdat uw leven verandert, komt men tot haiku.’ Deze nieuwe bundel is geënt op de natuur met zijn beurtgang van leven en dood, van jaarlijks verval maar ook van verrijzenis. Daarnaast bevat de bundel een reeks haiku die werden geschreven naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen in zijn leven en een aantal verzen waarin hij, vanuit de stilte en rust die hij vindt in zijn directe omgeving, terugplooit op wat voor hem echt betekenis geeft aan het bestaan.

Uit de verzen spreekt een diepgeworteld verlangen naar eenvoud. ‘Haiku 2’ komt daarbij tegemoet aan de vraag en de talrijke reacties van lezers die in de eerder verschenen bundel ‘Haiku’ een gevoel van schoonheid en eenvoud terugvonden. In het kleine openbaart zich het onvatbare mysterie. De haiku van Herman van Rompuy nodigen de lezer uit hier bij stil te staan.

Haiku 2 is een vijftalige editie. De gedichten werden uit het Nederlands vertaald  in het Frans, Engels, Duits en in het Japans. Met deze Japanse vertaling wordt meteen de brug geslagen naar het vaderland van de haikupoëzie. 

Herman Van Rompuy (Etterbeek 1947) ging na zijn middelbare studies Wijsbegeerte en Economische Wetenschappen studeren aan de KU Leuven. Hij was o.m. Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting (1993 – 1999), Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (juli 2007 – december 2008), Eerste Minister (december 2008 – november 2009). In december 2009 werd hij verkozen als eerste Voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden.

Eerder verschenen publicaties: ‘De kentering der tijden’ (1979), ‘Hopen na 1984’ (1984), ‘Het christendom. Een moderne gedachte’ (1990), ‘Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie’ (1998), ‘De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek’ (2000), ‘Dagboek van een Vijftiger’ (2004), ‘Op zoek naar wijsheid’ (2007), ‘In de wereld van Herman Van Rompuy’ (red. Kathleen Cools, 2010) en Haiku (PoëzieCentrum, 2010).

Auteur/samensteller Herman Van RompuyJaar 2013Pagina's 93Prijs € 16.95ISBN 9789056553753

Specificaties

Publicatiedatum:

Categorie: Nederlandstalige poëzie