Fortuna's lieveling - Hedwig Speliers

‘Hedwig Speliers is een merkwaardige dichter. Een man met een missie. Iemand die vanaf zijn zeventiende hartstochtelijk leeft voor en door de poëzie. Die dagelijkse arbeid aan de schrijftafel levert een poëtisch oeuvre op van meer dan 35 dichtbundels. Een twintigtal daarvan werd tot hiertoe gepubliceerd’, zo begint samensteller Peter Theunynck zijn inleiding op Fortuna’s Lieveling. Bloemlezing 1956-2011.

Hedwig Speliers schreef zijn eerste gedichten op zijn zestiende toen hij nog een leerling was van het Sint-Amandscollege te Kortrijk, waar hij in zijn  leraar en poëzieminnaar Octaaf van Parijs een geïnspireerde poëziementor vond. Zijn diverse publicaties in het NVT, het meest vooraanstaande literaire tijdschrift uit de zestigerjaren,en zijn debuut bij Angèle Manteau waren de twee slaghoedjes voor een toekomstige en nooit meer eindigende poëtische explosie.

Fortuna’s lieveling is een complete bloemlezing. Naast de inleiding die een heldere uiteenzetting brengt van de evolutie en de thematiek in de poëzie van Hedwig Speliers, nam de samensteller Peter Theunynck, zelf dichter, een beknopte chronologie op alsook  een ruime reeks bibliografische nota’s die de ontstaansgeschiedenis van de dichtbundels verduidelijken. Het boek wordt afgerond met een volledig katern nooit eerder gepubliceerde foto’s die het literair-historische aspect van de bloemlezing verrijken en vervolledigen. Het is een Speliers-portrettering ten voeten uit, vanaf zijn eerste levensjaar op de armen van zijn moeder tot op vandaag.

Hedwig Speliers (Diksmuide, °1935), dichter, biograaf, essayist en poëzierecensent. Schreef een biografische Streuvelstrilogie, een monografie van Gerard Reve,  was de samensteller van het Johan Daisne-boek De pool van de droom en publiceerde twee theoretische werken over de poëzie, Met verpauperde pen (1984) en De tong van de dichter (1992). Voor zijn biografie Dag Streuvels ontving hij in 1995de driejaarlijkse Henriëtte de Beaufort-prijs ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hij rondde zijn levenswerk af met Dichter naast God, een biografie van de onbekende en jong gestorven Franse romanticus Maurice de Guérin (1810 – 1839). Deze biografie kan men beschouwen als een literair-historisch  statement. Met de tweetalige dichtbundel Len de l’el (20O9)situeert hij Maurice de Guérin in zijn natuurlijke biotoop. Met Suites Françaises in 2001 en Occitaans dagboek in 2009 bleek Frankrijk uiteindelijk een enorm inspiratieveld. Trad op tijdens drie nachten van de poëzie (Brussel, Kortrijk, Utrecht) , was dichter aan huis in Den Haag, Oostende en Beauvoorde en schreef de bundel Moissac, mijn Middeleeuwen voor de zomertentoonstelling 2011 in de Abdij ten Duinen te Koksijde.

Samenstelling: Peter Theunynck

Auteur/samensteller Hedwig SpeliersJaar 2011Pagina's 304Prijs € 19,95ISBN 9789056551551Type soft cover

Specificaties

Publicatiedatum:

Categorie: Nederlandstalige poëzie