Doelstelling en missie

Het is de basisdoelstelling van Poëziecentrum om poëzie te propageren, dichters te ondersteunen en zo veel mogelijk mensen op zo veel mogelijk manieren in aanraking te brengen met het genre.

Missie

 • Wij zorgen voor de knowhow op het vlak van poëzie
 • Wij brengen poëzie constant onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen
 • Wij geven een zo divers mogelijke schare dichters kansen
 • Wij hebben oog voor, gespreid over heel Vlaanderen en Nederland, grote en kleine initiatieven, partners en organisaties die poëzie uitdragen en lezers die willen kennismaken met of zich verder verdiepen in poëzie
 • Wij hebben bijzondere aandacht voor de wijze waarop poëzie op maatschappelijk vlak een rol kan spelen 

Poëziecentrum is ‘Een huis vol poëzie’

 • Het is hét kennis- en expertisecentrum in Vlaanderen en Nederland
  voor Nederlandstalige poëzie en poëzie in vertaling
 • Het is het grootste archief, studie- en documentatiecentrum in
  de Lage Landen op het gebied van poëzie
 • Het is het eerste infopunt voor alle vragen over poëzie
 • Het is een voortrekker in de promotie en ondersteuning van dichters

We willen ‘centrum’ begrijpen in zijn dubbele betekenis: enerzijds is dit een instelling die zich dagelijks actief inzet voor dichters en poëzie, anderzijds willen we een middelpunt zijn: een plek waar alles wat er in het Nederlandse taalgebied op het gebied van poëzie verschijnt en gebeurt samengebracht wordt. 

In dat kader vervult het centrum een belangrijke netwerk- en platformfunctie: Poëziecentrum helpt bij vragen over poëzie, brengt publiek met de juiste actoren in contact en ondersteunt actief spelers in en buiten het
literaire veld.
 

Dat alles met als doel: poëzie uitdragen en bekend maken als een levend genre bij groot en klein, jong en oud, kenner en ontdekker, Nederlandstalige en nieuwkomer.