Afdelingen

De werking van Poëziecentrum berust op vijf pijlers:

Documentatie, informatie- en studiecentrum

Bestaande uit een collectie van meer dan 45.000 boeken (dichtbundels, bloemlezingen, kinder- en jeugdpoëzie en secundaire literatuur), 6000 knipselmappen (met informatie over dichters, poëziestromingen, manifestaties en wedstrijden, uitgevers, poëziebeleid etc.), een tijdschriftenarchief (700 titels van literaire en culturele tijdschriften waarin poëzie voldoende aan bod komt), een mediatheek (met foto- en audiovisueel archief ) en een informatiearchief (adressenbestand). 

De collectie is gericht op alle geïnteresseerde lezers, maar bevat ook veel potentieel voor onderzoek
naar poëzie in Vlaanderen en Nederland. We treden ook actief naar buiten met de collectie met behulp van digitale kanalen (platforms als Paukeslag en Poëzie-Centraal, onze podcast Beeldspraak).

De collectie wordt ontsloten via een on line catalogus.

Publiekswerking en educatieve werking

Poëziecentrum wil ook naar buiten treden en op die manier een breder publiek bereiken en mensen aanspreken die nog niet vertrouwd zijn met het genre. Dat gebeurt met behulp van grote publiekscampagnes enerzijds en anderzijds door de programmatie en ondersteuning van een aantal activiteiten die gericht zijn op de verhoging van de zichtbaarheid van dichters en het verdiepen van de kennis over poëzie en de leeservaring: lezingen, manifestaties, tentoonstellingen, cursussen en workshops.

Poëziecentrum is coördinator van de Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland, 

Poëziecentrum organiseert voor het lager en secundair onderwijs de Gouden Poëziemedaille en de Poëziesterren waarmee tienduizenden kinderen bereikt worden.

Poëziecentrum is mede-coördinator van het project Dichter des Vaderlands.

Poëziecentrum is actief binnen twee Europese projecten: Versopolis en ArtACT

Poëziekrant

Poëziekrant is met zijn plusminus 1300 abonnees zonder meer de belangrijkste periodieke publicatie over literatuur in de Lage Landen en vervult daarmee de opdracht om te informeren over poëzie – van opzet is en blijft het een krant: het is een blad dat informatief en tegelijk kwalitatief hoogstaand over poëzie bericht en daarmee een geïnteresseerd publiek wil bereiken; in zijn vormgeving is het een stijlvol en aantrekkelijk magazine. Poëziekrant brengt een mix van diepgravende bijdragen en lichtere informatieve stukken en is al 45 jaar een referentiepunt in de literaire wereld. Het blad bedient zowel de kenner als de liefhebber, de specialist én de nieuwe lezer en is sinds 2022 ook volledig digitaal te lezen.

Uitgeverij

In een uitgeverslandschap waarin de publicatie van poëzie onder druk staat wegens zelden winstgevend, wil Poëziecentrum marktcorrigerend werken. Sinds 1982 werden dichtbundels, vertalingen, bloemlezingen, essays over poëzie, brochures, posters en kaartjes uitgegeven. De nadruk ligt daarbij op publicaties die het moeilijk hebben in het reguliere circuit.

Poëzieshop en onthaal

Elke bezoeker van Poëziecentrum komt via het onthaal, dat functioneert als de ‘eerste hulp bij poëzievragen’. Persoonlijk, per e-mail of via de telefoon worden hier vragen beantwoord of wordt de bezoeker doorverwezen naar de juiste instantie. Het onthaal voorziet ook in een groot aanbod poëziebundels, publicaties over poëzie en poëtische gadgets. Daarmee wordt niet alleen het onderaanbod poëzie in de reguliere boekhandel gecorrigeerd, dit gezellige poëzieparadijsje werkt ook drempelverlagend. Met behulp van onze webshop kunnen we nu bovendien ook over heel Nederland en Vlaanderen mensen helpen aan uitgaven die ze in de reguliere boekhandel moeilijk terugvinden.