Poëzie, een feest voor De Geest

Dirk De Geest beëindigde dit najaar zijn loopbaan aan de KU Leuven. Decennialang verzorgde hij daar onderwijs in de Algemene Literatuurwetenschap en de Moderne Nederlandse Letterkunde. Hij trachtte generaties studenten te winnen voor de literatuur, en dan speciaal de poëzie, onder het motto: ‘De literatuur is er niet voor ons, wij zijn er voor de literatuur’. Dat geloof in de literatuur als beduidend meer dan een gebruikstekst voor boodschappen vormt een rode draad in zijn onderwijs en in zijn vele publicaties.

Bij zijn afscheid wilde Dirk De Geest daarom geen klassiek feestschrift maar een waar ‘feest van de poëzie’, in samenwerking met het Poëziecentrum, een organisatie waar hij thuis is. Wie hem wil huldigen of groeten kan dat door bij het Poëziecentrum -- een vzw die altijd een schouderklopje kan gebruiken -- een dichtbundel (het mogen er ook meer zijn) aan te kopen. De actie loopt van 7 november 2022 tot en met 6 januari 2023.  Klik hier om de actie te bekijken. 

Om je alvast op weg te helpen maakte Dirk De Geest een selectie uit de recent verschenen bundels en bloemlezingen. Dat kan de keuze uit het rijke aanbod hopelijk vergemakkelijken. Daarbij is de prijs laagdrempelig gehouden om zoveel mogelijk collega’s, studenten, oud-studenten en sympathisanten de kans te geven dit initiatief actief te ondersteunen: wie weet slagen wij er met zijn allen in de poëzie ook in de verkoopcijfers de plaats te geven die haar toekomt. Voor wie niet zo meteen thuis is in de hedendaagse poëzie volgt hiereen lijst met waardevolle uitgaven uit het recente aanbod:

ORIËNTEREN

Wie het rijke land van de poëzie pas betreedt, heeft wellicht behoefte aan een betrouwbare gids. Hieronder vind je enkele tijdschriften, bloemlezingen en toegankelijke studies die je ongetwijfeld verder helpen bij je zoektocht.

VERDIEPEN

Voor wie zweert bij het oudere en recente erfgoed (of zich daarin wil gaan verdiepen), zijn er onderstaande verzamelbundels: telkens kwaliteit te over en een heel eigen toon.

ENGAGEREN

Een aantal hedendaagse dichters is ervan overtuigd dat poëzie (en misschien alleen poëzie) de wereld kan doorgronden, opvattingen veranderen, mensen tot actie bewegen. Dat alles echter in de meest krachtige poëtische bewoordingen.

 • Dominique De Groen, Slangen: een beklijvende bundel over de cultuur van selfies en media, met krachtige (of weerloze) vrouwen in de hoofdrol.
 • Frank Keizer, De introductie van het plot: een bundel over economie, uitbuiting, kolonialisme maar ook over veerkracht.
 • Arno Van Vlierberghe, Ex Daemon: een lang gedicht dat een aanklacht wil zijn tegen de wereld en de mens.
 • Herlinde Vekemans, Appelblauwzeegroen: een bundel over de rijkdommen van de zee.
 • Tomas Lieske, Het spettert geluk: het verhaal van Parijse outcastfiguren en een boot, een allegorie van vandaag.
 • De Klimaatdichters, Zwemlessen voor later: een ruime bloemlezing klimaatpoëzie van gevestigde en aankomende dichters.
 • Matthijs de Ridder en Willem Bongers-Dek (red.), Besmette stad. Vijfenzestig kunstenaars antwoorden op Bezette stad van Paul van Ostaijen: in volle covid-periode blijkt Van Ostaijen actueler dan ooit.

ONTMOETEN

Tal van dichters hebben de jongste jaren prominent werk afgeleverd, even diepgaand als verrassend. Onderstaand dozijn titels is niet meer dan een persoonlijke momentopname van die verscheidenheid:

 • Mark Boog, Liefde in tijden van brand: liefde die wil overleven in woelige tijden.
 • Paul Demets, De landsheer van de Lethe: aangrijpende persoonlijke gedichten met het werk van Leon Spilliaert als inspiratie.
 • Annemarie Estor, Niemandslandnacht. Een crime-poem: een verhaal in dichtvorm, voor liefhebbers van fantasy, suspense en beeldrijke verzen.
 • Maxime Garcia Diaz, Het is warm in de hivemind: een fascinerende montage van associaties, beeldschermen, internetsites.
 • Piet Gerbrandy, Steencirkels: een magistraal epos over de tocht op zoek naar identiteit.
 • Miriam Van hee, Voor wie de tijd verstrijkt: nieuw hoogstaand werk met louterende melancholie.
 • Peter Holvoet-Hansen, Libretto: keuze uit het werk van onze meest muzikale bard.
 • Tijl Nuyts, Vervoersbewijzen: verzen voor de reiziger in ieder van ons.
 • Lucienne Stassaert, Nabeelden: beeldrijke gedichten over ouder worden en een gedwongen isolement.
 • Toon Tellegen, Tot de winter er op volgt: een onderschat dichter over de naderende dood.
 • Peter Theunynck, Hoogliederen: een lofzang op de liefde en de geliefden.
 • Nachoem Wijnberg, Namen noemen: een bundel verhalende gedichten over dichteres en de poëzie.

VERRUIMEN

De Nederlandse poëzie is veelzijdig, maar daarbovenop hebben wij het geluk dat vooraanstaande dichters uit het buitenland tegenwoordig vaak en uitmuntend worden vertaald. Die blik naar buiten is in alle opzichten verrijkend.

SPECIALISEREN

Tot slot enkele tips voor wie zo dicht mogelijk bij Dirk De Geest wil komen in de hoop hem in zijn obsessies te overtreffen.

Helaas is veel uitmuntende poëzie nog hooguit antiquarisch verkrijgbaar (en daardoor is ze hier niet opgenomen); het gaat dan ook om een momentopname.

Wie liever iemand anders blij maakt met mooie woorden, kan ook een boek cadeau doen aan een medelezer of aan eenorganisatie voor kwetsbare lezers.

Tijdens het bestelproces (net voor je naar de betaalmodule gaat) kan je ook een persoonlijke boodschap aan Dirk De Geest neerschrijven; een antwoord is verzekerd!