Paukeslag ontsluit video-opnames van De Langste Dag - DBNL

Paukeslagzet een nieuwe stap in de ontsluiting van het levend poëzie-erfgoed door de ontsluiting van de video-opnames van De Langste Dag.

Op 10 december 2010 kwamen meer dan 75 Nederlandse en Vlaamse dichters in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger bijeen om een eerbetoon te brengen aan hun grote voorgangers: De Langste Dag. Het werd een lange avond en nacht, voor een enthousiast publiek, en via internet werden de optredens in vier zalen nog eens gevolgd door duizenden belangstellenden. Blijvend resultaat zijn de videoregistraties, die nu ook ontsloten zijn via Paukeslag.

De Langste Dag werd georganiseerd naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

Poëziecentrum en DBNL werken op verschillende manieren samen: de vroegste jaargangen van Poëziekrant worden full text ontsloten via DBNL, Poëziecentrum verzorgt de maandelijkse rubriek "Een gedicht belicht" en in Paukeslag wordt vanuit de auteurslemma's gelinkt naar de individuele auteurslemma's op DBNL.

Gerelateerd project: Paukeslag