Lesmap 'Pootjebaden in lyrisch water' - 1e graad SO

Pootje baden in Lyrisch water is een poëzieboekje dat als doel heeft om leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs te laten proeven van poëzie. Samen met de samenstellers van de lesmap wil Poëziecentrum op de Dag van de Leerkacht (5 oktober 2021) (België) alle leerkrachten met deze gratis lesmap bedanken voor hun inspanningen om jongeren in contact te brengen met poëzie.

De leesbeleving van de leerlingen staat centraal, zonder de basisbegrippen en inzichten die kenmerkend zijn voor de lyrische wereld uit het oog te verliezen. Op die manier kunnen leerlingen op hun eigen niveau werken aan een lyrische ontwikkeling.

Deze lesmap is het resultaat van de gelijknamige bachelorproef van drie studenten Nederlands aan de lerarenopleiding van HOGENT (Eline Van Keymeulen, Gianni De Bondt en Milan Lambrecht).

Speciale dank aan Carll Cneut die voor de prachtige illustraties zorgde en ook aan uitgeverij De Eenhoorn.

Lees ook het interview met de samenstellers.

Familienaam + voornaam
vb. B-9070, NL-3701 CB, ...
Land
Hoeveel leerlingen laat je (ongeveer) kennis maken met deze lessuggesties (enkel cijfers invullen)
Ik wil op de hoogte worden gehouden van toekomstige, gelijkaardige acties
Mogen wij u eventueel een korte vragenlijst sturen met het oog op de evaluatie van deze lessuggesties
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.