Boekvoorstelling 'Namaak' - Nikolaas Demoen

Met Namaak verschijnt na Tamelijk (PoëzieCentrum, 2015) de tweede bundel van beeldend kunstenaar Nikolaas Demoen. Op donderdag 22 november stelt de auteur zijn boek voor in het Vandenhovepaviljoen te Gent. Na een welkomstwoord van Carl De Strycker, directeur van Poëziecentrum, en een korte inleiding van Nikolaas Demoen zelf, volgt de 30 minuten durende performance met vijf lezers (zie foto). Na afloop heffen we het glas en is er tijd om de pas aangekochte bundel te laten signeren.

De performance, les mots et les choses kan opgevat worden als een beeldend kunstwerk, gestuurd door taal en beweging. Vijf jonge in het wit geklede lezers vatten post achter een schilderij-sculptuur op wielen. Zie foto.
Beurtelings wordt een vers gelezen. Na elke pagina rijden de lezers hun hulpstuk naar een andere plek in de ruimte waardoor een nieuwe constellatie ontstaat. De bundel les mots et les choses bevat 32 pagina's waardoor er tijdens de performance 32 verschillende composities ontstaan. De voorgedragen tekst is een sample van de dichtbundel NAMAAK; sommige verzen komen letterlijk uit een gedicht, andere zijn speciaal voor les mots et les choses geschreven.
Elk vers begint met "ALS", en dan volgen zinnen waarbij "ALS" in zijn 4 betekenissen aan bod komt:

Namaak bevat 54 qua vorm identieke gedichten die samen een wereld oproepen van zoekende personages, dalende bergen, onvolledige tentoonstellingen. Hierin figureren onder meer schilders als Giotto en Malevich en componisten als Haydn en Scarlatti. Voorts komen we niet zo veel over hen te weten. Schoorvoetend ontstaan beelden van een buitenaardse schoonheid waarin een kortstondige harmonie tot stand komt, tot de raadsels van het bestaan de gedichten opnieuw in verwarring brengen. Vanuit zijn atelierpraktijk schrijft Nikolaas Demoen concrete en beeldende gedichten met de vrije schriftuur van onrustige penseelstreken. Bij het lezen van de bundel openbaart zich een parallelle wereld waarin Namaak zich als verheven boven de werkelijkheid aandient. Je kan het boek (binnenkort) hier bestellen.

Van Nikolaas Demoen (1965) waren de laatste jaren tentoonstellingen te bezichtigen in S.M.A.K. Gent, Mu.ZEE Oostende, Netwerk Aalst, Emergent Veurne, Loods 12 Wetteren, Convent, Gent.

Beeld © Nikolaas Demoen: performance "les mots et les choses",  opgevoerd in galerie EL, Welle,  2018

Locatie

Gent

Meer info