boekvoorstelling 'De landsheer van de Lethe' - Paul Demets

75 jaar geleden overleed de schilder Leon Spilliaert (1881-1946). Dichter Paul Demets schreef in 1997 gedichten geïnspireerd door de Oostendse meester. Die gedichten worden nu voor het eerst gepubliceerd. Ontdek  vandaag Leon Spilliaert en Oostende door dichterlijke ogen. I.s.m. KAAP en MuZEE.

In de voormiddag is er o.a. een interview, een rap-performance en een voordracht.
In de namiddag is er een poëtische Spilliaertwandeling begeleid door Paul Demets. Afsluiting in MuZEE met om 16 uur een film van Lisa Spilliaert. 

Locatie

Oostende

Meer info