Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

 

Uitgeverij

Boekvoorstelling

Missie & visie uitgeverij

Naast de uitgave van reguliere poëziebundels en bloemlezingen focust Uitgeverij PoëzieCentrum op vier segmenten van het literaire veld die het extra moeilijk hebben: poëziedebuten, poëzievertalingen, verzamelde gedichten/representatieve keuzes uit het werk van belangwekkende dichters en het betere, toegankelijke poëzie-essay.  

Historiek

Vanaf het begin heeft Poëziecentrum geprobeerd om zoveel mogelijk nieuw talent te promoten. In deze filosofie paste de oprichting van de uitgeverij in 1983. Het was de bedoeling om de leemte in het literaire landschap op te vullen door werk van debutanten en minder bekende dichters uit te geven.

Die marktcorrigerende functie heeft de uitgeverij nog steeds. Omdat de publicatie van poëzie om financiële redenen almaar meer onder druk komt te staan, ziet PoëzieCentrum het als zijn functie om de diversiteit van het aanbod aan poëzie te garanderen. Naast een paar eversellers (zoals de bloemlezing Geen dag zonder liefde van Eddy Van Vliet) en enkele andere uitgaven die bij een breed publiek veel aftrek vinden (denk aan de haiku’s van Herman Van Rompuy), wil de uitgeverij vooral poëzie aanbieden die in een commerciële omgeving weinig kansen heeft. Kwaliteit en literair-historische relevantie staan hierbij voorop.

Zes jaar na zijn oprichting gaf  PoëzieCentrum bloemlezingen uit van de drie tenoren van de Vlaamse poëzie: Guido Gezelle, Paul van Ostaijen en Karel van de Woestijne. Sinds enkele jaren publiceert de uitgeverij ook anthologieën en verzamelde werken van recentere Vlaamse dichters wier werk moeilijk verkrijgbaar maar belangrijk is, zoals Michel Bartosik, Roland Jooris en Patrick Conrad. Daarnaast verschijnen geregeld bundels van fondsdichters – onder anderen Roger de Neef en Mark Insingel – die hun waarde in het Nederlandstalige poëzieveld telkens opnieuw bewijzen. En elk jaar wordt minstens één debuut van een veelbelovend dichter gepresenteerd.

Ook op het vlak van vertaalde poëzie is de verschraling van het aanbod de voorbije decennia helaas goed zichtbaar geworden. Daarom hecht Uitgeverij PoëzieCentrum eraan om gedichten van relevante buitenlandse dichters in Nederlandse vertaling uit te brengen. Naast bundels van gevestigde waarden als Wisława Szymborska en Yves Bonnefoy wordt ook minder bekend werk uit onder meer Roemenië, Polen, Slovakije en Slovenië gepubliceerd (zie ook het project Versopolis). Ten slotte verschijnt er regelmatig essayistisch werk over poëzie, van stevige studies (bijvoorbeeld Renaat Ramons geschiedenis van de visuele poëzie) over ‘leesnotites’ (Jürgen Pieters over Constantijn Huygens) tot scherpe poëticale teksten (de Hans Groenewegen-lezing van Anneke Brassinga). Omdat ook essays over poëzie in het meer commerciële circuit nauwelijks nog worden uitgegeven, wil PoëzieCentrum ook via deze weg aandacht voor poëzie blijven genereren.

Een manuscript insturen

Manuscripten voor eventuele uitgave door de uitgeverij van Poëziecentrum kunnen gemaild worden naar inzendingen@poeziecentrum.be of opgestuurd worden naar:

Poëziecentrum vzw, t.a.v. Redactie,
Vrijdagmarkt 36,
B-9000 Gent.

Voeg steeds een begeleidende brief bij, met al uw gegevens (naam, adres, geboortedatum en beknopt C.V.). Gelieve het manuscript bij voorkeur digitaal, per e-mail, door te sturen. Inzendingen per post worden niet teruggezonden: bewaar dus steeds het origineel.  

Poëziekrant werkt vanaf heden enkel nog met gevraagde gedichten, interviews, recensies, enz.

Over ongevraagde kopij wordt niet verder gecommuniceerd.

Wij nemen uiteraard contact met u op indien uw werk wordt geselecteerd voor publicatie.