Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

Mini Belgium Bordelio

Sinds 2014 is er in België een Dichter des Vaderlands. Om de twee jaar wordt een dichter uit een andere taalgemeenschap aangeduid. Deze eretitel werd in 2016 toegekend aan de Franstalige dichteres Laurence Vielle

Het is een project dat de taalgemeenschappen de kans biedt, in een verbrokkelend Belgisch landschap, om spelenderwijs bruggen te slaan, steeds weer, om uitwisseling te stimuleren, gemeenschappelijke acties te bedenken en grenzen te doen vervagen.

Laurence Vielle droomde ervan dat er op school opnieuw ruimte komt om gedichten uit het hoofd te leren, dankzij een bloemlezing voor kinderen en jongeren vanaf 11 tot 18 jaar. 

Stalker - joost Decorte

Waarheen is de stalker op weg? Naar een vrouw, een woord, een ding, een dier? Een plek in het landschap, een herinnering, God misschien?

Alsof er niets is gebeurd. Een jaar nieuws in gedichten - Diversen

Wat hebben Bashar El-Assad, kroonprinses Elisabeth en klokkenluider Chelsea Manning gemeen? Ze waren allemaal het onderwerp van poëzie.  Het Radio 1-programma Bonus vroeg het afgelopen jaar (2016-2017) elke week een dichter om even stil te staan bij de actualiteit en die te verwerken in een gedicht.

Ge zijt allemaal welgekomen. Basiel De Craene en de Vlaamse Poëziedagen - Dirk De Geest

Wie denkt dat poëzie enkel vandaag op een podium gebracht wordt voor een breder publiek, zal verrast zijn te vernemen dat de Vlaamse Poëziedagen eertijds honderden (soms meer dan duizend) mensen op de been brachten, die urenlang luisterden naar kritische voordrachten en vooral naar dichters en gedichten van uiteenlopende pluimage.

Een spiegel op uitkijk. Gedichten bij werk van Roger Raveel - Jo Gisekin

Jo Gisekin bracht haar jeugd door in Machelen- aan-de-Leie en liet zich voor haar nieuwe dichtbundel inspireren door acht schilderijen van haar beroemde dorpsgenoot Roger Raveel, met wiens werk ze als het ware opgroeide.

Momenten - Albert Bontridder

Bij Poëziecentrum verschijnt Momenten, een bijzondere uitgave van twintig pentekeningen van Thierry Bontridder, zoon van Albert Bontridder, bij evenveel nagelaten gedichten van zijn vader. TLiV en Poëziecentrum verzorgen samen deze exclusieve uitgave (20 exemplaren, genummerd en gesigneerd door Thierry Bontridder) uit het nagelaten werk van Bontridder.

Nimbus - Albert en Thierry Bontridder

Nimbus (48 pagina’s) is een coproductie van Albert en Thierry Bontridder die begin jaren zeventig is gerealiseerd. De vader kalligrafeerde tien Nederlandstalige gedichten en zorgde voor een Franse zelfvertaling bij tien pentekeningen van zijn zoon, op dat ogenblik een tiener. 

Ooghoek - Charlotte Van den Broeck en Lies Van Gasse

Charlotte Van den Broeck en Lies Van Gasse schreven een reeks gedichten voor Ooghoek. Dat poëzieproject is in de zomer en nazomer van 2017 een literaire verpozing in Beernem. Aan de bomen van de Kooldreef hangen gedichten die je gadeslaan of toespreken vanuit hun kastjes.

De beloftes van glas - Michael Palmer

Michael Palmer (1943) wordt gezien als een van de belangrijkste levende Amerikaanse dichters. Hij mag grootheden als Paul Auster en John Ashbery tot zijn bewonderaars rekenen en geldt in de poëzie als de invloedrijkste avant-gardist. Palmer ontving prestigieuze prijzen als de Wallace Stevens Award, zetelt in de Academy of American Poets en is in meer dan 25 talen vertaald.

Sigint- Ken Babstock

Met bundels als Air Stream Land Yacht en Methodist Hatchet maakte Ken Babstock al furore in de Engelstalige poëziewereld. In de sonnettenreeks ‘SIGINT’, onderdeel van zijn recentste bundel On Malice (2014), dompelt hij de lezer middels stukgeslagen verzen en herbestemde taal onder in de sinistere kant van de moderne surveillancemaatschappij.