Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

We zouden naar zee gaan - Bloemlezing Dichters van wacht

De bijzondere bloemlezing We zouden naar zee gaan, is ontstaan in het kielzog van de eerste editie van 'Dichters van wacht'. Bloemlezers Luuk Gruwez en Thomas Möhlmann selecteerden één gedicht van elk van hun collega-dichters van wacht. De bundel wordt uitgegeven door PoëzieCentrum in samenwerking met Verb(l)ind vzw. 

We zouden naar zee gaan is een broos-mooie gedichtenapotheek met 50 gedichten van evenveel Dichters van wacht en met 5 telefoonverhalen van Jelle Van Riet

De bundel verschijnt in de tweede helft van september, maar je kan hem nu al vooraf bestellen zodat je de bundel zeker niet misloopt! Dat kan via onderstaande bestelknop of via verblind.be. Bestellingen via Poëziecentrum worden gratis verzonden binnen België.

Tiresias - Kate Tempest

Naar aanleiding van de voorstelling Tiresias die Guy Cassiers dit voorjaar zou creëren, geeft Toneelhuis samen met het Poëziecentrum voor het eerst een Nederlandse vertaling uit van Hold Your Own van Kae Tempest. Voor deze vertaling tekenden Gaea Schoeters en Johanna Pas.

Tijdens een wandeling in het bos verstoort een jonge knaap twee parende slangen; als straf verandert de godin Hera hem in een vrouw. Dit is nog maar het begin van een lange reis… In het spreekgedicht Tiresias (oorspronkelijke titel Hold Your Own) wekt Kae Tempest de gelijknamige profeet uit de Griekse mythologie tot leven. Aan de hand van zijn transformaties (van kind tot man tot vrouw tot blinde ziener) schetst Tempest in typische stijl een vlijmscherp beeld van onze huidige maatschappij. Deze bundel, die leest als een roman, is een meeslepend verhaal over jeugd en ervaring, seks en liefde, rijkdom en armoede, verbinding en vervreemding. Tempest verweeft de klassieke mythologie met autobiografische elementen en maatschappijkritiek. Het resultaat is een ritmische en hypnotiserende tour de force van een van de meest getalenteerde en fascinerende jonge schrijvers van het Verenigd Koninkrijk.

De bruidsvlucht - Annemarie Estor

In een mythische fusie van flora, fauna en technologie ontstaan liefdesverklaringen aan het nu, en aan de in Annemarie Estors oeuvre altijd aanwezige ander.

mattijs_derraedt_frontcover_002.jpg

Thijs Kestens, Armée de Verre, Berlinde De Bruyckere

De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan - Mattijs Deraedt

Vandaag is de man niet meer wat hij geweest is. Zijn privileges worden terecht ter discussie gesteld, zijn machtsmisbruik aangekaart. Alles wijst erop dat hij zichzelf opnieuw moet uitvinden en toch blijft het verdacht stil in zijn bastion. Want wat kan je zeggen wanneer je geleerd hebt om te zwijgen over je zwaktes?

Zwemmen in talen - Carl De Strycker, Yves T'Sjoen, Désirée Schyns & Kornee van der Haven (red.)

Teksten functioneren in een netwerk van teksten. Nederlandstalige gedichten komen buiten het taalgebied, al dan niet in vertaling, in aanraking met anderstalige teksten. De multi­linguïstische associaties die dat oplevert, worden uiteraard door lezers tot stand gebracht. Ook parateksten markeren een internationale relatie en in de gedichten zelf kan sprake zijn van intertekstuele verwijzingen. Het boek is gericht op de construc­tie van internationale literaire relaties vanuit een transhistorisch perspectief met Nederlandse lyriek als uitgangspunt. Zwemmen in talen brengt teksten uit de Nederlandse historische en mo­derne literatuur in verband met gedichten uit andere taal- en cultuurgebieden.

Knalpatronen/ Pyrotechnies/ Knallkörper, verzamelde Gedichten des Vaderlands - Els Moors

Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper is de verzameling van alle gedichten des Vaderlands die Els Moors schreef in opdracht van het meertalige project Dichter des Vaderlands. Bezongen worden België’s beruchtste mysticus Ruusbroec, de politieke impasse tussen Noord en Zuid, de vele klimaatmarsen en de Oostendse zeemeeuwen. Maar ook de verjaardag van het einde van de grote oorlog, Leonardo da Vinci, Haydn’s zeven laatste woorden, en Kalimafiesta, het eerste festival voor de Arabische poëzie in Brussel, komen aan bod. Deze bundel is een rijke dwarsdoorsnede van Moors’ eigengereide blik op de vergankelijkheid van al het tijdelijke, aangevuld met de historische honger naar het eeuwige.

Een geluk als nieuwe wijn geschonken - De Gedichtenwedstrijd 2020 top 100

In de bloemlezing Een geluk als nieuwe wijn geschonken staan de 100 beste gedichten van de Nederlandse en Vlaamse inzenders voor De Gedichtenwedstrijd 2020. Gedichten over natuur, cultuur, actualiteit en verleden, maar ook over familiebanden, vergankelijkheid, liefde en geluk. P.C. Boutens beschreef de liefde in het gedicht Kussen als volgt: Een geluk als nieuwe wijn geschonken, / Waar de schijnen dood en leven / Schaduwloos in liggen wegbezonken, / En daar is alleen gebleven. De dichters vertellen u in deze editie over geluk en ongeluk, liefde en hartzeer, leed en plezier.

norac_bookleg.jpg

Journal de gestes/ Gebarendagboek - Carl Norac
MaelstrÖm reEvolution

Journal de gestes/ Gebarendagboek - Carl Norac

"Als kleuter was ik dichter van golven; bij gebrek aan letters vulde ik de bladzijden met deinende lijnen. Ik keek toe hoe de hand van Pierre Coran, mijn vader die ook dichter is, over de pagina bewoog. Zo zag ik de poëzie toen: als een gebaar. Dergelijke aantekeningen, gemaakt tijdens wandelingen of op het terras van een café, op zoek naar een zin, een vleugel of een steen, werden door Achille Chavée ‘aftreksels’ genoemd, terwijl Victor Hugo het had over ‘snippers’. Zelf zie ik ze als een ‘gebarendagboek’, zichtbare sporen die als voetstappen achterbleven in het zand en – dat hoop ik toch – een iets diepere indruk achterlaten…"

De aangelanden - Paul Demets

Hoe ervaren mensen het leven op het platteland, dat net als in de steden meer dan ooit verandert? Bestaat dat nog: hechte dorpsgemeenschappen, traagheid en stilte? Wordt alles nu beheerst door appartementen, bio-industrie, molens voor windenergie en hoogspanningsmasten? Waarom worden er overal bomen gekapt? Hebben we nood aan poëzie die zich duidelijk uitspreekt in tijden van de groter wordende problemen in de land- en tuinbouw, de toenemende armoede en sociale uitsluiting op het platteland en de klimaatopwarming? Allemaal vragen die Paul Demets zich als plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen stelde.

De aangelanden is een poging om hierop in documentaire poëzie antwoorden te formuleren.

Poëzieweekessay: Cosmos, Texaco - Charlotte Van den Broeck & Ward Zwart

In Cosmos, Texaco, het Gedichtendagessay 2020, in opdracht van Literatuur Vlaanderen, proberen dichter Charlotte Van den Broeck en illustrator Ward Zwart zich een weg te banen van de onmetelijke kosmos, naar de bladzijde van het gedicht en alle ruimtes die de poëzie beslaat ertussen. Ze laten zich leiden door Georges Perecs taxonomische studie van ruimte (Espèces d’espaces, 1974) en onderzoeken op hun tocht in omgekeerde richting hoe poëzie ‘de papieren ruimte tot leven wekt’, hoe het gedicht zich over de randen van de bladzijde heen plaatst in de ruimten rondom. Onvermijdelijk zullen ze afdwalen, een verkeerd spoor kiezen, een vals gezichtspunt opzoeken, te grote omwegen maken, een sprong niet wagen, vermoeidheid voelen in de benen... maar ach, dat is eigen aan bevreesde, maar geestdriftige avonturiers.