Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

In het hart van het hart van de schrijn - Anne Kawala

In het hart van het hart van de schrijn bevindt zich een gouden reliekschrijn. Die is het uitgangspunt voor een waaier van historische verkenningen rond het object zelf, de context waarin het gemaakt is en de vrouw wier gebalsemde hart er ooit in bewaard werd: Anna van Bretagne, in de Franse geschiedenisboeken doodgezwegen, door de Bretons vereerd. In het hart van het hart van de schrijn plaatst zich tussen deze twee historiografische uitersten en vult de leemte met gedichten die evenzovele verhalen vertellen van vrouwen, moeders en zusters, die door de geschiedschrijving onmondig zijn gemaakt, zoals dat ook met heksen en begijnen is gebeurd. De gedichten zijn aanvankelijk geschreven om in het Musée Dobré (Nantes), waar de reliekschrijn zich bevindt, te worden voorgelezen. Ze ontlenen hun oraliteit aan de middeleeuwse poëzie maar ook aan de repetitieve structuren van de Arabische poëzie, verwijzend naar de praktijk van het uitnemen van het hart, die zijn oorsprong vindt in de kruistochten.

aquarel_vanriet.jpg

Jan Vanriet

Editie 'Kouwe kleren. Gedichten 2008-2019' met genummerde aquarel van Jan Vanriet

Exclusieve uitgave van Jan Vanriets nieuwe verzamelbundel Kouwe kleren. Gedichten 2008-2019 voorzien van een genummerde en door de auteur gesigneerde met aquarel ingekleurede print (formaat 15,8 x 21 cm). Vooraf intekenen noodzakelijk. 

Kouwe kleren. Gedichten 2008-2019 - Jan Vanriet

Jan Vanriet (Antwerpen 1948) debuteerde in 1967 als dichter en behoorde met zijn geëngageerde parlandogedichten tot de groep van het nieuw-realisme. Vrij snel evolueerden zijn teksten naar een meer beeldrijke, associatieve taal die tot op heden zijn gedichten kenmerkt. Thema’s die opduiken in zijn bundel Staat van beleg uit 1979 zijn ook vandaag de dag nog aan de orde.

De  verzamelbundel Kouwe kleren wil deze continuïteit aantonen met een keuze uit vijf dichtbundels, aangevuld met ongepubliceerde gedichten, en bevestigen dat deze dichter een ‘œuvrebouwer’ is, zoals Stefan Hertmans over Vanriet als beeldend kunstenaar schreef: ‘Typerend voor een œuvre-bouwer is de neiging om een eigen wereld te construeren waarin velerlei andere werelden opduiken, opgeslorpt en verwerkt worden, gemetamorfoseerd tot iets onvervreemdbaars eigens.’

Diep en binnensmonds - Carl De Strycker & Yves T'Sjoen (red.)

In maart 2019 verschijnt bij uitgeverij W∞lf een editie van Snoeks poëzietrilogie Hercules, Richelieu en Nostradamus. Naar aanleiding van die uitgave publiceert PoëzieCentrum een bundel met kritische beschouwingen waarin afzonderlijke gedichten en reeksen uit dat opus centraal staan en door specialisten en enthousiaste lezers aan een closereading worden onderworpen: 'Diep en binnensmonds' Over Hercules, Richelieu en Nostradamus.

er_hangt-paard_moors.png

Meeusontwerpt

Er hangt een hoge lucht boven ons/ Liederen van een kapseizend paard - Els Moors

PoëzieCentrum vzw publiceert de heruitgave van Els Moors' bundels Er hangt een hoge lucht boven ons en Liederen van een kapseizend paard in een unieke keerdruk. Twee bundels in een keer!

Steeds op reis en altijd thuis

De 100 beste gedichten uit de Turing Gedichtenwedstrijd 2018. 

matisklo_beeld.jpg

Toneelhuis & PoëzieCentrum

Tekstuitgave Matisklo

Een tekstuitgave met gedichten van Paul Celan naar aanleiding van de voorstelling Matisklo.

Serendipity - Paul Claes

Sinds dertig jaar verzamelt Paul Claes leesnotities in Chinese schriftjes met titels als De losse glosse, Literair curiositeitenkabinet, In margine, De scholiast, Hermes, Heureka, Trouvailles, Poëtische puzzels en De formule.
Vanaf 2010 publiceert hij zijn aantekeningen over poëzie in de Poëziekrant. Deze veelgelezen rubriek kreeg de titel ‘Serendipity’: de gave om door toeval en schranderheid iets te ontdekken waarnaar men niet op zoek was. Het uitgangspunt is telkens een genre, een dichter, een gedicht, een vers of een woord waarop via precedenten of parallellen een nieuw licht valt.

Namaal - Nikolaas Demoen

© Nikolaas Demoen, links:"replay", foto, 2018 | rechts: videostill uit "living sculpture" ,HD-film 16x9, 2013
Nikolaas Demoen

Namaak - Nikolaas Demoen

Namaak is de tweede dichtbundel van beeldend kunstenaar Nikolaas Demoen en de opvolger van zijn debuut “Tamelijk” (najaar 2015, poëziecentrum Gent). Op donderdag 22 november wordt het boek voorgesteld in het Charles Vandenhovepaviljoen te Gent.

Grondgebied - Roger de Neef

Grondgebied - Roger de Neef
Pascal Van Hoorebeke

Grondgebied - Roger de Neef

In Grondgebied behandelt Roger de Neef vertrouwde thema’s als bloemen, de wisseling van landschappen en stemmingen, met vaak verwijzingen naar de schilderkunst of jazzmuziek. Opmerkelijk zijn de dagboekgedichten met sterk visuele inslag en humor, de in memoriams zowel voor dieren als voor mensen en de onthutsende moedergedichten.