Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

Namaal - Nikolaas Demoen

© Nikolaas Demoen, links:"replay", foto, 2018 | rechts: videostill uit "living sculpture" ,HD-film 16x9, 2013
Nikolaas Demoen

Namaak - Nikolaas Demoen

Namaak is de tweede dichtbundel van beeldend kunstenaar Nikolaas Demoen en de opvolger van zijn debuut “Tamelijk” (najaar 2015, poëziecentrum Gent). Op donderdag 22 november wordt het boek voorgesteld in het Charles Vandenhovepaviljoen te Gent.

Grondgebied - Roger de Neef

Grondgebied - Roger de Neef
Pascal Van Hoorebeke

Grondgebied - Roger de Neef

In Grondgebied behandelt Roger de Neef vertrouwde thema’s als bloemen, de wisseling van landschappen en stemmingen, met vaak verwijzingen naar de schilderkunst of jazzmuziek. Opmerkelijk zijn de dagboekgedichten met sterk visuele inslag en humor, de in memoriams zowel voor dieren als voor mensen en de onthutsende moedergedichten.

Antithesen - Elvis Peeters

Hoe zegbaar moet poëzie zijn om wat haast niet te vatten is uit te drukken? In deze bundel wordt de poëzie uitgedaagd de onderliggende werkelijkheid van het talige dat de mens eigen is naar boven te spuwen. Als de mededeling de these is, moet dit wel de antithese zijn. Naakt zijn en beginnen. In deze Antithesen is geen persona aan het woord, maar de taal zelf zoals die door de vermeende antennes van de dichter wordt opgevangen. Een bundel die weinig gemeen heeft met wat tegenwoordig vaak als poëzie wordt gepresenteerd.

Berichten uit het sorteercentrum - Michel Bartosik

Berichten uit het sorteercentrum brengt de onvermoeibaar curiosa opsporende, haast achternadichtende poëziecommentaren samen die Michel Bartosik (21/3/1948 - 1/2/2008) de laatste vijf jaar van zijn leven schreef voor de gelijknamige rubriek in het tijdschrift Poëziekrant. Hij stond in hoog aanzien bij dichters-vakgenoten, en dit lang niet alleen bij de pink-poetsbent. Zo plaatste Erik Spinoy in zijn nawoord bij Schroomuil, de publicatie van Bartosiks verzamelde lyriek, de dichtbundel Rigor Mortis (1980) nog op een eenzame, canonieke hoogte als Chrysanten, roeiers van Hans Faverey. En de ongrijpbare Jacques Hamelinck, die met zijn ontzagwekkende oeuvre verder bijna iedereen anders op afstand wist (en weet) te houden, vereerde hem ooit als zijn lievelingslezer (en vriend) met verschillende versregels, waaronder 'iets (en haast niets)/ dat ik ook gezien had, maar dat jij greep', de voor deze selecte essaybundel misschien wel meest relevante.

Zo andersom is alles misschien - Dirk De Schutter

In Zo andersom is alles misschien worden gedichten gelezen. De gedichten worden zorgvuldig becommentarieerd: ze worden op zichzelf gelezen; van welke bundel ze deel uitmaken of hoe ze passen in het volledige oeuvre van de dichter in kwestie, is van ondergeschikt belang. Zowel Vlaamse (Jos De Haes) als Nederlandse (Hans Faverey), zowel bekende (Rutger Kopland) als minder bekende (Bart Janssen) dichters komen aan bod. De ondertitel van het boek is Tussen dichten en denken. Daarmee geeft de auteur te kennen dat de aandacht voor het literaire en het poëtische in de lectuur gepaard gaat met een filosofische interesse. Lezen speelt zich af tussen dichten en denken, op het kruispunt tussen de literaire zegging en de filosofische waarheid. Op dat kruispunt komt een existentiële ervaring tot stand waarin het vertrouwde vreemd en het vreemde vertrouwd wordt. De verwondering blijft: ontroerd door poëtische woorden en beelden, onderzoekt de auteur hoe zin geboren wordt uit het zintuigelijke en een materiële neerslag vindt in het retorische labyrint van de taal.

Nolens handboek

Nolens handboek
Karakters

Nolens handboek - Carl De Strycker & Yves T'Sjoen (red.)

Leonard Nolens (1947) is een van de meest geprezen en geprijsde dichters van het Nederlandse taalgebied. Voor zijn omvangrijke dichterlijke oeuvre en het dagboekenproza ontving hij in 2012 de Prijs der Nederlandse Letteren. In meer dan vijfentwintig dichtbundels en Dagboek van een dichter klinkt een romantische stem die in een eigengereide beeldentaal en ritmiel reflecteert over leven en dood, vriendschap en liefde, en steeds opnieuw een identiteit tracht te formuleren. In dit Nolens handboek bespreken poëziespecialisten elk werk uit zijn oeuvre.

Adresboek van een dichter. Nolens veeltalig

Naar aanleiding van Gedichtendag op 25 januari 2018 stuurde professor aan de UGent Yves T'Sjoen Leonard Nolens' gedicht 'Adres' rond in de vier vakgroepen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Letterkunde, Taalkunde, Talen en Culturen & Vertalen, Tolken en Communicatie. Het bericht met het gedicht ‘Adres’, ontleend aan de bundel Geboortebewijs (1988), ging gepaard met een vrijblijvende oproep. Collega-professoren zijn uitgenodigd de tekst naar hun hand te zetten door het in een taal te vertalen die hen vertrouwd is. Het gevolg is een rijke oogst met vertalingen van ‘Adres’ in Afrikaans, Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Frans, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Kiswahili, Kroatisch, Nieuwgrieks, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Servisch, Slovaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. En ja, ook in het Latijn. Er zijn daarnaast vertalingen geproduceerd in Fries en de lingua franca van vele studenten in Gent (West-Vlaams).

Omlaag/En bas Charles - Charles Ducal

Omlaag/En bas Charles - Charles Ducal
maelström reEvolutoin - PoëzieCentrum

Omlaag/En bas - Charles Ducal

Een bookleg met een selectie van gedichten van Charles Ducal (eerste Dichter des Vaderlands, 2014-2015) in het Nederlands en in het Frans vertaald door Jean-Marie Gérard en Charles Ducal zelf. 

Gedichten / Poèmes - Els Moors

Gedichten / Poèmes -  Els Moors
maelström reEvolutoin - PoëzieCentrum

Poèmes/Gedichten - Els Moors

Een bookleg met een selectie van gedichten van Els Moors in het Nederlands en het Frans. De Franse vertaling vormt het resultaat van een collectief vertaalatelier onder leiding van Kim Andringa, georganiseerd aan de Universiteit van Luik in het kader van de tournee Belgium Bordelio.

Domo de Poezia - Laurence Vielle

Domo de Poezia - Laurence Vielle
maelström reEvolutoin - PoëzieCentrum

Domo de Poezia - Laurence Vielle

Domo de Poezia. Flessenpost... Dit zijn de gedichten die Laurence Vielle schreef tijdens haar 'poëlitieke' functie als Dichter des Vaderlands (2016-2017). Ze worden vergezeld door een cd waarop Vincent Granger met klarinet, klavier en klank zijn muzikale talent de vrije loop laat. Gedichten die verband houden met de stad, het reilen en zeilen van de wereld, een reis naar Indonesië, vrouwendag, poëzie, een bezoek aan Sint-Amands-aan-de-Schelde, een ronde van België, met de zee, het land, het leven. Een oproep aan iedereen om zelf een huis van de poëzie te openen.