Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

 

Poëziepad 2017

Deadline: 
di 28 februari 2017
Organisatie: 
Marnixring De Vlasschaard, Gemeente Zwevegem, Gemeente Avelgem, Poëziecentrum

In tegenstelling tot de vorige edities heeft de poëziewedstrijd 2017 geen thema. De opdracht is simpel: schrijf een steengoed gedicht dat wij met gepaste fierheid een uniek plekje zullen geven langs het poëziepad dat loopt van station Zwevegem tot aan de IJzerwegbrug over de Schelde in Avelgem. Winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een boekenpakket.

Per editie worden de beste gedichten gebundeld in een gelegenheidsuitgave. Na afloop van het project wordt er een dichtbundel uitgegeven met de beste gedichten van de vijf edities. 

De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2017 minstens 16 jaar oud zijn. De ingediende gedichten dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en zijn maximaal 18 tekstregels lang.

Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2017 is als volgt samengesteld: curator en juryvoorzitter Philip Hoorne, juryleden Lut de Block, Joris Denoo, Karlijn Sileghem en Barbara Delft. Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 

Het gedicht wordt per post verstuurd naar volgend adres: Poëziepad A-Z, p/a Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem, België.

De inzending bestaat uit:

Het getypte gedicht onder pseudoniem
Het getypte gedicht steekt in een gesloten omslag met op de voorzijde van de omslag het pseudoniem
De gesloten omslag bevat tevens een blad met de echte naam van de deelnemer, het pseudoniem, de geboortedatum, het adres, telefoonnummer en e-mailadres.
De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd. 

De gedichten worden ingediend tegen 28 februari 2017. De poststempel van uiterlijk 28 februari 2017 is hiervoor bepalend. De winnaar van het bekroonde gedicht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. Het bekroonde gedicht wordt ‘gematerialiseerd’ op een specifiek punt langs de spoorwegbedding en maakt op die manier deel uit van het Poëziepad van Avelgem tot Zwevegem. De materialisatie kan in diverse materialen – hout, steen, staal, kunststof – gebeuren en aldus wordt het gedicht een poëtisch baken op het tracé van de wandel- en fietsroute.

De laureaat en alle deelnemers worden uitgenodigd op de bekendmaking en onthulling van het bekroonde gedicht op zondag 4 juni 2017. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, mits melding maar zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten zoals voor promotie, tentoonstelling, publicatie i.v.m. Poëziepad Avelgem- Zwevegem.

Binnen het meerjarenproject kan er per dichter maar één gedicht gematerialiseerd worden.

Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.

Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.