Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

Uitgeverij: aanbiedingsfolder voorjaar 2020

Een nieuw jaar brengt natuurlijk tal van nieuwe publicaties met zich mee. Ontdek hieronder wat je in het voorjaar van 2020 mag verwachten van onze uitgeverij!
Hier kan je de folder doorbladeren.
De digitale folder kan je hier downloaden.

Verschijnen in het voorjaar van 2020 bij uitgeverij PoëzieCentrum

Charlotte Van den Broeck & Ward Zwart - Cosmos Texaco
In Cosmos, Texaco, het Gedichtendagessay 2020, in opdracht van Literatuur Vlaanderen, proberen dichter Charlotte Van den Broeck en illustrator Ward Zwart zich een weg te banen van de onmetelijke kosmos, naar de bladzijde van het gedicht en alle ruimtes die de poëzie beslaat ertussen.

ISBN 978-90-5655-338 8 

Paul Demets - De aangelanden
Hoe ervaren mensen het leven op het platteland, dat net als in de steden meer dan ooit verandert? Bestaat dat nog: hechte dorpsgemeenschappen, traagheid en stilte? Allemaal vragen die Paul Demets zich als plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen stelde. De aangelanden is een poging om hierop in documentaire poëzie antwoorden te formuleren.

ISBN 978-90-5655-358-6 

Els Moors - Knalpatronen
Twee jaar lang verbaasde de derde Dichter des Vaderlands Els Moors vriend en vijand met de meest eigenzinnige uiteenlopende poëticale interventies en samenwerkingen.  Dit nu al beruchte dichter des vaderlandschap levert typische Moorsiaanse poëzie op. Het is poëzie die onderzoekt, verrast en verontrust. The times they are a-changing.

ISBN 978-90-5655-368-5

Carl Norac - Jornal de gestes/ Gebarendagboek 
Als kleuter was ik dichter van golven; bij gebrek aan letters vulde ik de bladzijden met deinende lijnen. Ik keek toe hoe de hand van Pierre Coran, mijn vader die ook dichter is, over de pagina bewoog. Zo zag ik de poëzie toen: als een gebaar. Dergelijke aantekeningen, gemaakt tijdens wandelingen of op het terras van een café, op zoek naar een zin, een vleugel of een steen, werden door Achille Chavée ‘aftreksels’ genoemd, terwijl Victor Hugo het had over ‘snippers’. Zelf zie ik ze als een ‘gebarendagboek’, zichtbare sporen die als voetstappen achterbleven in het zand en – dat hoop ik toch – een iets diepere indruk achterlaten…
Een coproductie van PoëzieCentrum en MalstrÖm ReEvolution

ISBN 978-90-5655-428-6

De Gedichtenwedstrijd 2020 - top 100: Een geluk als nieuwe wijn geschonken
In de bloemlezing Een geluk als nieuwe wijn geschonken staan de 100 beste gedichten van de Nederlandse en Vlaamse inzenders voor De Gedichtenwedstrijd 2020. Gedichten over natuur, cultuur, actualiteit en verleden, maar ook over familiebanden, vergankelijkheid, liefde en geluk. De dichters vertellen u in deze editie over geluk en ongeluk, liefde en hartzeer, leed en plezier.

ISBN 978-90-5655-388-3

Carl De Strycker, Désirée Schyns, Yves T'Sjoen & Kornee van der Haven (red.) - Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief 
Teksten functioneren in een netwerk van teksten. Nederlandstalige gedichten komen buiten het taalgebied, al dan niet in vertaling, in aanraking met anderstalige teksten. De multilinguïstische associaties die dat oplevert, worden uiteraard door lezers tot stand gebracht. Ook parateksten markeren een internationale relatie en in de gedichten zelf kan sprake zijn van intertekstuele verwijzingen. Het boek is gericht op de constructie van internationale literaire relaties vanuit een transhistorisch perspectief met Nederlandse lyriek als uitgangspunt.

ISBN 978-90-5655-378-4

Mattijs Deraedt - De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan
Anno 2020 is de man niet meer wat hij geweest is. Zijn privileges worden terecht ter discussie gesteld, zijn machtsmisbruik aangekaart. Alles wijst erop dat hij zichzelf opnieuw moet uitvinden en toch blijft het verdacht stil in zijn bastion. Want wat kan je zeggen wanneer je geleerd hebt om te zwijgen over je zwaktes? In zijn poëziedebuut De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan gaat Mattijs Deraedt op zoek naar zijn plaats in de wereld als jonge man. Van het platteland naar de stad, in de liefde en in de rouw. Telkens in een heldere taal, waarmee hij barsten probeert te slaan in het mannelijke pantser.

ISBN 978-90-5655-408-8

Roger de Neef - Gedichten voor Marinette
Met De gedichten voor Marinette stelde Roger de Neef een rouwkrans samen voor een geliefd persoon. Het gaat om 25 nabije en tegelijk ruwe gedichten. Over aanwezig en herkenbaar zijn, over verdwijnen en dat afscheid nemen dat blijft duren. Geïntegreerde tempera schilderingen van Guy Leclercq verluchten de gedichten.

ISBN 978-90-5655-348-7

Kate Tempest - Tiresias (Vert: Gaia Schoeters)
Tijdens een wandeling in het bos verstoort een jonge knaap twee parende slangen; als straf verandert de godin Hera hem in een vrouw. Dit is nog maar het begin van een lange reis… In Tiresias (oorspronkelijke titel Hold Your Own) wekt Kate Tempest de gelijknamige profeet uit de Griekse mythologie tot leven. Aan de hand van zijn transformaties (van kind tot man tot vrouw tot blinde ziener) schetst Tempest in haar typische stijl een vlijmscherp beeld van onze huidige maatschappij. Deze bundel, die leest als een roman, is een meeslepend verhaal over jeugd en ervaring, seks en liefde, rijkdom en armoede, verbinding en vervreemding.

ISBN 978-90-5655-398-2

Annemarie Estor - De Bruidsvlucht
In een mythische fusie van flora, fauna en technologie ontstaan liefdesverklaringen aan het nu, en aan de in Annemarie Estors oeuvre altijd aanwezige ander.

ISBN 978-90-5655-418-7

 

Reeds verschenen

De stilte van een verdronken hond. Postcommunistische poëzie in Roemenië - vert. Jan H. Mysjkin
Na de val van de communistische dictatuur, eind 1989, brak ook voor de Roemeense literatuur een nieuwe tijd aan. Dichters uit de jaren negentig en vertegenwoordigers van de ‘Generatie 2000’ kwamen reeds aan bod in de bloemlezingen Engel in het raam op het oosten (2010) en Voor de prijs van mijn mond (2013). Deze nieuwe bloemlezing behandelt uitsluitend dichters die na 1990 aan het woord kwamen. Van de ene literaire kring naar de andere volgen we de stroomversnelling waarin de Roemeense poëzie terecht was gekomen. Het resultaat is een ware delta aan poëtische vormen, die de kritiek in kaart probeert te brengen met behulp van categorieën als ‘neo-expressionistisch’, ‘minimalistisch’, ‘hyperrealistisch’ of zelfs ‘deprimistisch’. Het getuigt op zijn minst van de diversiteit van de hedendaagse Roemeense poëzie.

ISBN 978-90-5655-258 9